Dogodkom dajemo prepoznavnost.

Dorjan d.o.o. - video produkcija, projekcije, ozvočenje, osvetlitev in organizacija prireditev

Nudimo vam izdelavo predstavitvenih in reklamnih filmov, izdelavo scenarijev za video vsebine, snemanje dogodkov ter izdelavo DVD-jev, izvedbo projekcij na prireditvah.

Nudimo vam osvetlitev na koncertih in drugih dogodkih z belimi, barvnimi reflektorji ter inteligentno razsvetljavo, uporabo posebnih efektov (megla), scensko in ambientno osvetlitev.

Nudimo vam ozvočenje za koncerte in druge dogodke s profesionalno opremo s katero zagotavljamo visoko kakovost zvoka.

Nudimo vam organizacijo prireditev in slavnostnih proslav od zasnove do končne izvedbe (prireditev na ključ), izdelavo scenarijev za prireditve, izdelavo in postavitev scenskih elementov.